تبلیغات
شنا، شیرجه و واترپلو - تمام اقدامات آیت اللهی علیه سجادی
چهارشنبه 25 خرداد 1390

تمام اقدامات آیت اللهی علیه سجادی

• نوشته شده توسط: زیرآب زن

ریاست فدراسیون شنا و کاندیدای ریاست سازمان تربیت بدنی

اختصاصی زیرآب زن/ با نزدیک شدن موعد تغییر ریاست سازمان تربیت بدنی، رئوسای فدراسیون هایی که بدون اتکا به توانایی های خود با این مقام رسیده اند به تکاپو افتاده اند تا بتوانند با روشهای مختلف ریاست خود را مستحکم نمایند. در این میان امیرحسین آیت اللهی که طی یک انتخابات نمایشی و بر اساس روابط توانست مدیریت فدراسیون شنا را به دست بگیرد این روزها بیش از همه به تکاپو افتاده است تا اجازه ندهد سجادی به ریاست سازمان تربیت بدنی برسد. آیت اللهی که روابطی با بعضی از نمایندگان مجلس دارد و با جمع آوری امضا از همین نمایندگان مجلس توانست به ریاست دست یابد، این روزها در راهروهای بهارستان به دنبال آن است که نظر نمایندگان را نسبت به سجادی تغییر دهد. شنیده شده است که آیت اللهی به نمایندگان این طور القا  میکند که سجادی عضوی فعال در جریان انحرافی است. تا به این طریق نمایندگان مجلس را نسبت به دکتر سجادی بدبین کرده و اجازه ندهد به سجادی رای اعتماد داده شود. اما با توجه به اخبار منتشر شده از رسانه ها، دکتر حمید سجادی از اقبال زیادی برای رسیدن به ریاست وزارت ورزش و جوانان برخوردار است.

شایان ذکر است که حمید سجادی تنها معاونت سازمان تربیت بدنی بود که شدیدا مخالف حضور آیت اللهی در فدراسیون بود اما به دلیل شرایط موجود در سازمان، تاکنون موقعیتی برای اعلام این مطلب نیافته است. دکتر حمید سجادی نماینده سازمان در انتخابات فدراسیون شنا بود. تنها رای سفید این انتخابات مربوط به سجادی بود. در این شرایط باید از ریاست فدراسیون شنا سوال کرد شما که به بوسیدن پای ریاست سازمان افتخار می کنید اگر تا چند روز دیگر دکتر سجادی به ریاست سازمان برسند، با وجود اقداماتی که امروز علیه ایشان انجام می دهید، چگونه خواهید توانست به بوسیدن پای رئیس جدید سازمان افتخار کنید؟


نظرات()

Powered by WebGozar